Toppers X
2022-23

Fatima Siddiqui
97.8%


Rashi Bisht
96%


Manya Pant
95.4%


Trisha Pant
94.6%


Kumud
93.8%


Managala Arora
93.8%


Mansi Sah
93.8%


Devyani Dikshit
93.6%


Dhanyata Singh Pal
93.2%


Arunika Negi
93%


Yashashwani Mahra
93%


Chitra Melkani
93%


Gauri Kamboj
92.6%


Navpreet Kaur
92.6%


Nirjhar Chandra
92.6%


Manvi Pandey
92.4%


Harshita Mehra
92.4%


Harshita Khanayat
92%


Bhavya Bisht
91.4%


Suhana Mishra
91.4%


Tanvi Arya
91%


Divya Tiwari
90.6%


Kritika Dalakoti
90.6%


Janvi Rautela
90.2%


Advika Dhingra
90.2%


Tejasvi Singh
90.2%

2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16